Vakoverstijgende competenties maken "het verschil "
bij de toepassing van vaktechnische competenties.

De competentiegids helpt bij de ontwikkeling.

Definitie Competentie

Competentie is het vermogen om in specifieke situaties die kennis, vaardigheden en talenten (attitudes) aan te wenden die noodzakelijk zijn om adequaat gedrag te vertonen.

Vakoverstijgende competenties

Competenties die niet aan een specifiek vak zijn gekoppeld en die nodig zijn om effectief te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving.

Toelichting Inhoud

Toelichting Toepassing

Toegevoegde waarde

Quotes over het belang van de vakoverstijgende competenties

“Het onderwijs zal zich meer naar buiten moeten richten en zich er bewust van zijn dat het onderdeel is van een netwerksamenleving die meer samenwerking met anderen vraagt”

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid, Erasmus University Rotterdam tijdens BCP Consortiumbijeenkomst – 4 april 2019

"Echt disruptieve ontwikkelingen zijn lastig te voorspellen. Deskundigen zijn echter tamelijk eensgezind over vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken die gewild zullen zijn: creativiteit (nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen) en emotionele intelligentie, zoals empathie, onderhandelingsvaardigheden, sociale communicatieve vaardigheden, samenwerking, het kunnen werken met nieuwe informatie, e-skills, ondernemend zijn en zelfmanagement."

Freese, C., Dekker, R., Kool, L., Dekker, F. & Est, R. van (2018). Robotisering en automatisering op de werkvloer – bedrijfskeuzes bij technologische innovaties. Den Haag: Rathenau Instituut

 

Het Nuffic heeft een model Internationale competenties opgesteld. Belangrijk onderdeel daarvan is Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

 • zelfvertrouwen
 • zelfbewust
 • zelfstandig & zelfredzaam
 • reflectief
 • nieuwsgierig & leergierig
 • flexibel
 • aanpassingsvermogen
 • doorzettingsvermogen
 • veerkrachtig
 • creatief
 • ondernemend

Nuffic, 11 november 2019